Правен отказ от отговорност

Авторът на този сайт не носи отговорност за съдържание, към което е свързано или препращано от неговите страници. Ако възникне някаква вреда от използването на информация, представена в използваното съдържание, може да носи отговорност само авторът на съответното съдържание, а не този, който е направил връзката към него. Този сайт не хоства никакво съдържание. Всичко, което сайта прави е споделяне на свързано или вложено съдържание, качено на популярни сайтове за онлайн видео хостинг като Veoh.com / Megavideo.com / Youtube.com / Google video. Всички потребители на youtube / veoh / megavideo / googlevideo подписват договор със сайтовете, когато създават акаунтите си, което ги принуждава да не качват незаконно съдържание. Чрез кликване върху всякакви връзки към видеоклипове, докато сърфирате в този сайт, вие гледате съдържание, хоствано от трети страни и този сайт и неговите автори не могат да поемат отговорност за всяко съдържание, което е хоствано от други сайтове.