Youjo Shachou

Президентът на компанията Mujina, Najimu Mujina, не е първоначално възрастен, нито притежава гениален интелект: тя е много обикновена 5-годишна момиче. Последвано от нейния снизходителен и талантлив секретар, офис писар от неизвестна националност и служител, който играе прав човек, президентът обвинява в света всеки ден.

  • Година:2021
  • Статус:Незавършен
Епизоди
Еп. 1