Xing Wu Shen Jue

В целия свят има дванадесет пътища, които да се изкачат на Божията кула и в легендите тези дванадесет пътища водят към легендарния път на безсмъртието. Въпреки това тези пътища в Божията кула са твърде дълги, без край. В древни времена имаше много видове бойни изкуства, за съжаление, светът претърпя ужасни промени и само три бяха оставени: пламък, дракон и звездни бойни изкуства. Поколенията на експертите от тези три бойни изкуства търсят път за безсмъртие. Звездният практикуващ бойни изкуства на пътуването си на живот, с млади красавици отстрани, планира да стане най-висок Бог.

  • Година:2016
  • Статус:Незавършен