Wo Zhen de Meiyong Mie?

Звездата е родена, за да премине над главите на припадъците. Когато свидетелства за "умишлено" припадък, той решава да създаде агенция. Заедно с близкия си приятел Dazhi, те ще помогнат на хората, които искат да знаят истината и да изследват смисъла на съществуването.

  • Година:2021
  • Статус:Незавършен