Obake Zukan

Серията Onake Zukan илюстрира различни чудовища и спиртни напитки и обяснява защо са страшни.

  • Година:2020
  • Статус:Незавършен