Meikyuu Black Company

Kinji, който липсва всякакъв вид трудова етика, е по-добро в съвременния си живот. Един ден той се превръща в друг свят - но не в голяма фантазия на герой, посрещнат с отворени обятия. Той веднага се впусна в ужасна работа! Сега поробете от злата минна компания във фантастичен свят, Kinji е на път да научи значението на упоритата работа!

  • Година:2021
  • Статус:Незавършен