Megaton-kyuu Musashi

В обикновен град има хора, които живеят мирен и изпълнителен живот. Но те не знаят, че това е фалшив мир. Неразказаната истина ... Земята вече е била унищожена ... 99.9% от човешката раса е унищожена от мистериозна извънземна сила от космоса. Врагът е наречен "Старкерически". В крайна сметка в земята се пробива голяма дупка и терафорт в подходяща среда за чужденците да живеят. Хората нямат друг избор, освен да се скрият в приюти, за да избягат от очите си. Изчакване на деня на възкресението, който те не знаят кога ще дойде ... Жителите на приюта IXIA са имали спомените си за деня на унищожението и живеят нормален живот, без да знаят нищо за това. Някои от тях, "избраните", са станали пилоти, шофирайки гигантски роботи, наречени "измамник" и се борят срещу извънземните. Днес е избран друг нов пилот ...

  • Година:2021
  • Статус:Незавършен