Liang Bu Yi

Негово величество се приближава толкова красиво, че зачервената кралица го избутва рефлексивно и пада с него в басейна. След това те разменят телата си. Начинът за размяна назад е неизвестен. Най-важното е, че императорът е доста ядосан сега !! Преди всеки идва нормален, императорът трябва да се справи със средните си имперски наложници, които той никога не знае и кралицата трябва да посредничи между тези минирани ...

  • Година:2021
  • Статус:Незавършен