Jiu Tain Yuan Di Jue

Wang Fan, който притежава техниката на императорската императорска император на бойни изкуства, първоначално е бил обикновен ученик на академията Huang Jin. За да отмъсти на брат си, той постави на сребърния тигър крал маска. От тогава, има още един сребърен тигър, който заплашва света! Казвам се Уан фен, кралят на царя, обикновения фен. Сложете маската, той е цар на сребърния тигър. Свалете маската, той е обикновеният вентилатор на Уанг.

  • Година:2021
  • Статус:Незавършен