I★Chu: Halfway Through the Idol

Училището започва в училище Vio, където идол-надеждните студенти, известни като "I-Chu", ще преминат обучение, за да станат пълноценни идоли. Въпреки това нещата са на странен старт, когато новите ученици получават реч от директора на мечката им?! I-chu работи постоянно към целите си и пита: "Какво е идол?" Всяко момче ще се научи да свети, докато се борят да намерят своя отговор.

  • Година:2021
  • Статус:Незавършен