Huangli Shi

Huangli shi, според легендите, се отнася до Fangshi, който може да промени ефектите на сезонните сили, слънчевите термини и фестивали и е в състояние да предскаже съдбата на всеки ден. Xiao Nanzhu, безработен млад мъж, реши да поеме обичайната си работа, която е предадена за поколения, след като е вдъхновена от своя приятел от детството. Сега той просто иска да се обади на 110. Chuxi: Какво гледате? Не искаш да живееш миналата година? Чуба: Днешното състояние е ужасно, нищо няма да се окаже право. Страхувам се, че може да има ... кървава катастрофа.

  • Година:2020
  • Статус:Незавършен