Groizer X

Чаира извънземни, скрити в Арктика, планират да завладеят земята. Заловени и принудени да работят за извънземните, д-р Ян създава най-доброто оръжие, трансформиращ се въздушен робот, наречен Gradizer X., поверен на дъщеря му Рита, Gronizer x избяга от лапите на пожанката и земите в Япония, където се среща с пилот Jo Kaisaka ранени Рита. Заемането на контролите на Gradizer X, Jo и Rita се борят срещу инвазията на Гаира.

  • Година:1976
  • Статус:Незавършен