Fumetsu no Anata e (Dub)

Един орб, известен само като него, е хвърлен на земята, за да се наблюдава отдалеч. Способни да променят формите от същества, чиито отражения улавя, първо се превръща в скала и след това поради нарастващата температура, мъх. Той е неумел движение до един снежен ден, вълк на вратата на смъртта едва пресича. Когато отнема формата на животното, тя постига осведоменост за нейното съзнание и започва да се скита с неясна дестинация. Скоро тя надминава майстор на вълка - младо момче, което чака племето си да се върне от рая изобилен с риба и плод на юг. Въпреки че момчето е самотно, той все още се надява онези, които той държи скъпо в спомените си, не го е забравил и че ще се събере с тях един ден. Момчето иска да изследва новата обстановка и да реши да изостави дома си с нея, за да намери рай, използвайки следите, които племето му остави. Въпреки това, с силно ранено тяло и без поглед на старейшините му, какво ще стане на момчето? Fumetsu No Anata E илюстрира историята на безсмъртен, който изпитва човечеството, отговарящо на всички видове хора на много места във времето.

  • Година:2021
  • Статус:Незавършен