Detective Conan

Детектив Конан е известен аниме за Шиничи - седемнадесетгодишен детектив от гимназията, един ден. Един ден той се събужда и открива, че е станал 7-годишно дете. За да се намери причината за тази трансформация и този, който е отговорен за него, Шиничи крие своята идентичност и живее с бягство - детството си, чийто баща се случва да бъде безнадежден детектив и с това започва приключенска серия убийства и Мистерии, които той трябва да реши в търсене на онези, които го поставиха в неловкото си положение.

  • Година:1996
  • Статус:Незавършен
Епизоди
Еп. 1 Еп. 2 Еп. 3 Еп. 4 Еп. 5 Еп. 6 Еп. 7 Еп. 8 Еп. 9 Еп. 10 Еп. 11 Еп. 12 Еп. 13 Еп. 14 Еп. 15 Еп. 16 Еп. 17 Еп. 18 Еп. 19 Еп. 20 Еп. 21 Еп. 22 Еп. 23 Еп. 24 Еп. 25 Еп. 26 Еп. 27 Еп. 28 Еп. 29 Еп. 30 Еп. 31 Еп. 32 Еп. 33 Еп. 34 Еп. 35 Еп. 36 Еп. 37 Еп. 38 Еп. 39 Еп. 40 Еп. 41 Еп. 42 Еп. 43 Еп. 44 Еп. 45 Еп. 46 Еп. 47 Еп. 48 Еп. 49 Еп. 50 Еп. 51 Еп. 52 Еп. 53 Еп. 54 Еп. 55 Еп. 56 Еп. 57 Еп. 58 Еп. 59 Еп. 60 Еп. 61 Еп. 62 Еп. 63 Еп. 64 Еп. 65 Еп. 66 Еп. 67 Еп. 68 Еп. 69 Еп. 70 Еп. 71 Еп. 72 Еп. 73 Еп. 74 Еп. 75 Еп. 76 Еп. 77 Еп. 78 Еп. 79 Еп. 80 Еп. 81 Еп. 82 Еп. 83 Еп. 84 Еп. 85 Еп. 86 Еп. 87 Еп. 88 Еп. 89 Еп. 90 Еп. 91 Еп. 92 Еп. 93 Еп. 94 Еп. 95 Еп. 96 Еп. 97 Еп. 98 Еп. 99 Еп. 100 Еп. 101 Еп. 102 Еп. 103 Еп. 104 Еп. 105 Еп. 106 Еп. 107 Еп. 108 Еп. 109 Еп. 110 Еп. 111 Еп. 112 Еп. 113 Еп. 114 Еп. 115 Еп. 116 Еп. 117 Еп. 118 Еп. 119 Еп. 120 Еп. 121 Еп. 122 Еп. 123 Еп. 124 Еп. 126 Еп. 127 Еп. 128 Еп. 129 Еп. 130 Еп. 131 Еп. 132 Еп. 133 Еп. 134 Еп. 135 Еп. 136 Еп. 137 Еп. 138 Еп. 139 Еп. 140 Еп. 141 Еп. 142 Еп. 143 Еп. 144 Еп. 145 Еп. 146 Еп. 147 Еп. 148 Еп. 149 Еп. 150 Еп. 151 Еп. 152 Еп. 153 Еп. 154 Еп. 155 Еп. 156 Еп. 157 Еп. 158 Еп. 159 Еп. 160 Еп. 161 Еп. 162 Еп. 163 Еп. 164 Еп. 165 Еп. 166 Еп. 167 Еп. 168 Еп. 169 Еп. 170 Еп. 171 Еп. 172 Еп. 173 Еп. 174 Еп. 175 Еп. 176 Еп. 177 Еп. 178 Еп. 179 Еп. 180 Еп. 181 Еп. 182 Еп. 183 Еп. 184 Еп. 185 Еп. 186 Еп. 187 Еп. 188 Еп. 189 Еп. 190 Еп. 191 Еп. 192 Еп. 193 Еп. 194 Еп. 195 Еп. 196 Еп. 197 Еп. 198 Еп. 199 Еп. 200 Еп. 201 Еп. 202 Еп. 203 Еп. 205 Еп. 206 Еп. 207 Еп. 208 Еп. 209 Еп. 210 Еп. 211 Еп. 212 Еп. 214 Еп. 215 Еп. 216 Еп. 217 Еп. 218 Еп. 219 Еп. 220 Еп. 221 Еп. 222 Еп. 223 Еп. 224 Еп. 225 Еп. 226 Еп. 227 Еп. 228 Еп. 229 Еп. 230 Еп. 231 Еп. 232 Еп. 233 Еп. 234 Еп. 235 Еп. 236 Еп. 237 Еп. 238 Еп. 239 Еп. 240 Еп. 241 Еп. 242 Еп. 243 Еп. 244 Еп. 245 Еп. 246 Еп. 247 Еп. 248 Еп. 249 Еп. 250 Еп. 251 Еп. 252 Еп. 253 Еп. 254 Еп. 255 Еп. 256 Еп. 257 Еп. 258 Еп. 259 Еп. 260 Еп. 261 Еп. 262 Еп. 263 Еп. 264 Еп. 265 Еп. 266 Еп. 267 Еп. 268 Еп. 269 Еп. 270 Еп. 271 Еп. 272 Еп. 273 Еп. 274 Еп. 275 Еп. 276 Еп. 277 Еп. 278 Еп. 279 Еп. 280 Еп. 281 Еп. 282 Еп. 283 Еп. 284 Еп. 285 Еп. 286 Еп. 287 Еп. 288 Еп. 289 Еп. 290 Еп. 291 Еп. 292 Еп. 293 Еп. 294 Еп. 295 Еп. 296 Еп. 297 Еп. 298 Еп. 299 Еп. 300 Еп. 301 Еп. 302 Еп. 303 Еп. 304 Еп. 305 Еп. 306 Еп. 307 Еп. 308 Еп. 309 Еп. 310 Еп. 311 Еп. 312 Еп. 313 Еп. 314 Еп. 315 Еп. 316 Еп. 317 Еп. 318 Еп. 319 Еп. 320 Еп. 321 Еп. 322 Еп. 323 Еп. 324 Еп. 325 Еп. 326 Еп. 327 Еп. 328 Еп. 329 Еп. 330 Еп. 331 Еп. 332 Еп. 333 Еп. 334 Еп. 335 Еп. 336 Еп. 337 Еп. 338 Еп. 339 Еп. 340 Еп. 341 Еп. 342 Еп. 343 Еп. 344 Еп. 345 Еп. 346 Еп. 347 Еп. 348 Еп. 349 Еп. 350 Еп. 351 Еп. 352 Еп. 353 Еп. 354 Еп. 355 Еп. 356 Еп. 357 Еп. 358 Еп. 359 Еп. 360 Еп. 361 Еп. 362 Еп. 363 Еп. 364 Еп. 365 Еп. 366 Еп. 367 Еп. 368 Еп. 369 Еп. 370 Еп. 371 Еп. 372 Еп. 373 Еп. 374 Еп. 375 Еп. 376 Еп. 377 Еп. 378 Еп. 379 Еп. 380 Еп. 381 Еп. 382 Еп. 383 Еп. 384 Еп. 385 Еп. 386 Еп. 387 Еп. 388 Еп. 389 Еп. 390 Еп. 391 Еп. 392 Еп. 393 Еп. 394 Еп. 395 Еп. 396 Еп. 397 Еп. 398 Еп. 399 Еп. 400 Еп. 401 Еп. 402 Еп. 403 Еп. 404 Еп. 405 Еп. 406 Еп. 407 Еп. 408 Еп. 409 Еп. 410 Еп. 411 Еп. 412 Еп. 413 Еп. 414 Еп. 415 Еп. 416 Еп. 417 Еп. 418 Еп. 419 Еп. 420 Еп. 421 Еп. 422 Еп. 423 Еп. 424 Еп. 425 Еп. 426 Еп. 427 Еп. 428 Еп. 429 Еп. 430 Еп. 431 Еп. 432 Еп. 433 Еп. 434 Еп. 435 Еп. 436 Еп. 437 Еп. 438 Еп. 439 Еп. 440 Еп. 441 Еп. 442 Еп. 443 Еп. 444 Еп. 445 Еп. 446 Еп. 447 Еп. 448 Еп. 449 Еп. 450 Еп. 451 Еп. 452 Еп. 453 Еп. 454 Еп. 455 Еп. 456 Еп. 457 Еп. 458 Еп. 459 Еп. 460 Еп. 461 Еп. 462 Еп. 463 Еп. 464 Еп. 465 Еп. 466 Еп. 467 Еп. 468 Еп. 469 Еп. 470 Еп. 471 Еп. 472 Еп. 473 Еп. 474 Еп. 475 Еп. 476 Еп. 477 Еп. 478 Еп. 479 Еп. 480 Еп. 481 Еп. 482 Еп. 483 Еп. 484 Еп. 485 Еп. 486 Еп. 487 Еп. 488 Еп. 489 Еп. 490 Еп. 491 Еп. 492 Еп. 493 Еп. 494 Еп. 495 Еп. 496 Еп. 497 Еп. 498 Еп. 499 Еп. 500 Еп. 501 Еп. 502 Еп. 503 Еп. 504 Еп. 505 Еп. 506 Еп. 507 Еп. 508 Еп. 509 Еп. 510 Еп. 511 Еп. 512 Еп. 513 Еп. 514 Еп. 515 Еп. 516 Еп. 517 Еп. 518 Еп. 519 Еп. 520 Еп. 521 Еп. 522 Еп. 523 Еп. 524 Еп. 525 Еп. 526 Еп. 527 Еп. 528 Еп. 529 Еп. 530 Еп. 531 Еп. 532 Еп. 533 Еп. 534 Еп. 535 Еп. 536 Еп. 537 Еп. 538 Еп. 539 Еп. 540 Еп. 541 Еп. 542 Еп. 543 Еп. 544 Еп. 545 Еп. 546 Еп. 547 Еп. 548 Еп. 549 Еп. 550 Еп. 551 Еп. 552 Еп. 553 Еп. 554 Еп. 555 Еп. 556 Еп. 557 Еп. 558 Еп. 559 Еп. 560 Еп. 561 Еп. 562 Еп. 563 Еп. 564 Еп. 565 Еп. 566 Еп. 567 Еп. 568 Еп. 569 Еп. 570 Еп. 571 Еп. 572 Еп. 573 Еп. 574 Еп. 575 Еп. 576 Еп. 577 Еп. 578 Еп. 579 Еп. 580 Еп. 581 Еп. 582 Еп. 583 Еп. 584 Еп. 585 Еп. 586 Еп. 587 Еп. 588 Еп. 589 Еп. 590 Еп. 591 Еп. 592 Еп. 593 Еп. 594 Еп. 595 Еп. 596 Еп. 597 Еп. 598 Еп. 599 Еп. 600 Еп. 601 Еп. 602 Еп. 603 Еп. 604 Еп. 605 Еп. 606 Еп. 607 Еп. 608 Еп. 609 Еп. 610 Еп. 611 Еп. 612 Еп. 613 Еп. 614 Еп. 615 Еп. 616 Еп. 617 Еп. 618 Еп. 619 Еп. 620 Еп. 621 Еп. 622 Еп. 623 Еп. 624 Еп. 625 Еп. 626 Еп. 627 Еп. 628 Еп. 629 Еп. 630 Еп. 631 Еп. 632 Еп. 633 Еп. 634 Еп. 635 Еп. 636 Еп. 637 Еп. 638 Еп. 639 Еп. 640 Еп. 641 Еп. 642 Еп. 643 Еп. 644 Еп. 645 Еп. 646 Еп. 647 Еп. 648 Еп. 649 Еп. 650 Еп. 651 Еп. 652 Еп. 653 Еп. 654 Еп. 655 Еп. 656 Еп. 657 Еп. 658 Еп. 659 Еп. 660 Еп. 661 Еп. 662 Еп. 663 Еп. 664 Еп. 665 Еп. 666 Еп. 667 Еп. 668 Еп. 669 Еп. 670 Еп. 671 Еп. 672 Еп. 673 Еп. 674 Еп. 675 Еп. 676 Еп. 677 Еп. 678 Еп. 679 Еп. 680 Еп. 681 Еп. 682 Еп. 683 Еп. 684 Еп. 685 Еп. 686 Еп. 687 Еп. 688 Еп. 689 Еп. 690 Еп. 691 Еп. 692 Еп. 693 Еп. 694 Еп. 695 Еп. 696 Еп. 697 Еп. 698 Еп. 699 Еп. 700 Еп. 701 Еп. 702 Еп. 703 Еп. 704 Еп. 705 Еп. 706 Еп. 707 Еп. 708 Еп. 709 Еп. 710 Еп. 711 Еп. 712 Еп. 713 Еп. 714 Еп. 715 Еп. 716 Еп. 717 Еп. 718 Еп. 719 Еп. 720 Еп. 721 Еп. 722 Еп. 723 Еп. 724 Еп. 725 Еп. 726 Еп. 727 Еп. 728 Еп. 729 Еп. 730 Еп. 731 Еп. 732 Еп. 733 Еп. 734 Еп. 735 Еп. 736 Еп. 737 Еп. 738 Еп. 739 Еп. 740 Еп. 741 Еп. 742 Еп. 743 Еп. 744 Еп. 745 Еп. 746 Еп. 747 Еп. 748 Еп. 749 Еп. 750 Еп. 751 Еп. 752 Еп. 753 Еп. 754 Еп. 755 Еп. 756 Еп. 757 Еп. 758 Еп. 759 Еп. 760 Еп. 761 Еп. 762 Еп. 763 Еп. 764 Еп. 765 Еп. 766 Еп. 767 Еп. 768 Еп. 769 Еп. 770 Еп. 771 Еп. 772 Еп. 773 Еп. 774 Еп. 775 Еп. 776 Еп. 777 Еп. 778 Еп. 779 Еп. 780 Еп. 781 Еп. 782 Еп. 783 Еп. 784 Еп. 785 Еп. 786 Еп. 787 Еп. 788 Еп. 789 Еп. 790 Еп. 791 Еп. 792 Еп. 793 Еп. 794 Еп. 795 Еп. 796 Еп. 797 Еп. 798 Еп. 799 Еп. 800 Еп. 801 Еп. 802 Еп. 803 Еп. 804 Еп. 805 Еп. 806 Еп. 807 Еп. 808 Еп. 809 Еп. 810 Еп. 811 Еп. 812 Еп. 813 Еп. 814 Еп. 815 Еп. 816 Еп. 817 Еп. 818 Еп. 819 Еп. 820 Еп. 821 Еп. 822 Еп. 823 Еп. 824 Еп. 825 Еп. 826 Еп. 827 Еп. 828 Еп. 829 Еп. 830 Еп. 831 Еп. 832 Еп. 833 Еп. 834 Еп. 835 Еп. 836 Еп. 837 Еп. 838 Еп. 839 Еп. 840 Еп. 841 Еп. 842 Еп. 843 Еп. 844 Еп. 845 Еп. 846 Еп. 847 Еп. 848 Еп. 849 Еп. 850 Еп. 851 Еп. 852 Еп. 853 Еп. 854 Еп. 855 Еп. 856 Еп. 857 Еп. 858 Еп. 859 Еп. 860 Еп. 861 Еп. 862 Еп. 863 Еп. 864 Еп. 865 Еп. 866 Еп. 867 Еп. 868 Еп. 869 Еп. 870 Еп. 871 Еп. 872 Еп. 873 Еп. 874 Еп. 875 Еп. 876 Еп. 877 Еп. 878 Еп. 879 Еп. 880 Еп. 881 Еп. 882 Еп. 883 Еп. 884 Еп. 885 Еп. 886 Еп. 887 Еп. 888 Еп. 889 Еп. 890 Еп. 891 Еп. 892 Еп. 893 Еп. 894 Еп. 895 Еп. 896 Еп. 897 Еп. 898 Еп. 899 Еп. 900 Еп. 901 Еп. 902 Еп. 903 Еп. 904 Еп. 905 Еп. 906 Еп. 907 Еп. 908 Еп. 909 Еп. 910 Еп. 911 Еп. 912 Еп. 913 Еп. 914 Еп. 915 Еп. 916 Еп. 917 Еп. 918 Еп. 919 Еп. 920 Еп. 921 Еп. 922 Еп. 923 Еп. 924 Еп. 925 Еп. 926 Еп. 927 Еп. 928 Еп. 929 Еп. 930 Еп. 931 Еп. 932 Еп. 933 Еп. 934 Еп. 935 Еп. 936 Еп. 937 Еп. 938 Еп. 939 Еп. 940 Еп. 941 Еп. 942 Еп. 943 Еп. 944 Еп. 945 Еп. 946 Еп. 947 Еп. 948 Еп. 949 Еп. 950 Еп. 951 Еп. 952 Еп. 953 Еп. 954 Еп. 955 Еп. 956 Еп. 957 Еп. 958 Еп. 959 Еп. 960 Еп. 961 Еп. 962 Еп. 963 Еп. 964 Еп. 965 Еп. 966 Еп. 967 Еп. 968 Еп. 969 Еп. 970 Еп. 971 Еп. 972 Еп. 973 Еп. 974 Еп. 975 Еп. 976 Еп. 977 Еп. 978 Еп. 979 Еп. 980 Еп. 981 Еп. 982 Еп. 983 Еп. 984 Еп. 985 Еп. 986 Еп. 987 Еп. 988 Еп. 989 Еп. 990 Еп. 991 Еп. 992 Еп. 993 Еп. 994 Еп. 995 Еп. 996 Еп. 997 Еп. 998 Еп. 999 Еп. 1000 Еп. 1001 Еп. 1002 Еп. 1003 Еп. 1004 Еп. 1005 Еп. 1006 Еп. 1007 Еп. 1008 Еп. 1009 Еп. 1010 Еп. 1011 Еп. 1012 Еп. 1013