A3! Season Spring & Summer (Dub)

Моля, помогнете ни да разцъфнем! " В Токио има място, наречено VELUDE. Това е област, известна за своите изпълнители и театрални групи. Izumi Tachibana, който преди това е бил актриса, пристига с писмо, което гласи, "пълно с дълг! Нулеви клиенти! Само един актьор!" Той описва текущото състояние на веднъж популярната компания MANKAI. Нейната задача е да възстанови компанията към предишната си слава като новия собственик и главен директор.

  • Година:2020
  • Статус:Незавършен